สุลต่านมูเอ็ดซุล ไลล์ ตัน กีรัม

สุลต่านมูเอ็ดซุล ไลล์ ตัน กีรัม หรือพระราชอิสริยยศทางการ สมเด็จพระราชาธิบดีอัมปุน สุลต่าน ฮัดจี มูเอ็ดซุล-ไลล์ ตัน กีรัม สุลต่านแห่งซูลูและบอร์เนียวเหนือ (อังกฤษ: His Royal Majesty Ampun Sultan Hadji Muedzul-Lail Tan Kiram ibni The 35th Sultan of Sulu and North Borneo) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2509 ณ จังหวัดซูลู เป็นพระราชโอรสใน สุลต่าน โมฮัมเม็ด มาฮากุตตะฮ์ อับดุลละฮ์ กีรัม และ ดายัง ดายัง ฟาริดา ตัน-กีรัม พระองค์เป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกในราชบัลลังก์ของสุลต่านแห่งซูลู และเป็นสุลต่านแห่งซูลูที่ 35 แห่งแห่งซูลูและบอร์เนียวเหนือ พระองค์ทรงเป็นสุลต่านถักจากพระราชบิดา หลังการสวรรคตลงของพระราชบิดาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 และได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ ดายัง ดายัง ปังเงียน เมลลานี เซอร์มัน กีรัม มีพระราชบุตร 7 พระองค์ และทรงมีพระราชบุตรบุญธรรม 1 ท่าน

สุลต่านมูเอ็ดซุล ไลล์ ตัน กีรัม
สุลต่านมูแห่งจังหวัดซูลู
ประสูติ28 สิงหาคม พ.ศ. 2509 (57 ปี)
โฮโล (จังหวัดซูลู)
พระมเหสีดายัง ดายัง ปังเงียน เมลลานี เซอร์มัน กีรัม
พระนามเต็ม
สมเด็จพระราชาธิบดีอัมปุน สุลต่าน ฮัดจี มูเอ็ดซุล-ไลล์ ตัน กีรัม
พระบุตร7 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์กีรัม
พระบิดาสุลต่าน โมฮัมเม็ด มาฮากุตตะฮ์ อับดุลละฮ์ กีรัม
พระมารดาดายัง ดายัง ฟาริดา ตัน-กีรัม

อ้างอิง แก้