เปิดเมนูหลัก

รองศาสตราจารย์ สุภัททา ปิณฑะแพทย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2489 ที่ จังหวัดชลบุรี สมรสกับ นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ มีบุตร 3 คน ( ทวิทย์, ทยา และ วีระภัทร ) จบการศึกษาระดับปริญญาโททั้ง 3 คน

สุภัททา ปิณฑะแพทย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
ชลบุรี,ไทย ไทย
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส วิทยา ปิณฑะแพทย์
บุตร ทวิทย์ ปิณฑะแพทย์, ทยา ปิณฑะแพทย์, ดร.วีระภัทร ปิณฑะแพทย์

การศึกษาแก้ไข

 • Doctor of Education: Policy and Management (EPM), The University of Melbourne, Australia 2003
 • Master of Science in Secondary Education, Fort Hays Kansas State University, USA 1970
 • Bachelor of Science in Chemistry, Fort Hays Kansas State University, USA 1969

การรับราชการแก้ไข

 • วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )
 • วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา, 2548-2549
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี, 2544-2547

ผลงานการวิจัยแก้ไข

 • ผลกระทบของการศึกษาระบบกลุ่มใหญ่สวนสุนันทาต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา[1]
 • โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถ[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข