สิบสาม (สุนัข)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สิบสาม

คุณสิบสาม (เกิด 13 ธันวาคม พ.ศ. 2530 - ตาย 7 มกราคม พ.ศ. 2546) เป็นสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สิบสาม
สปีชีส์สุนัข
สายพันธุ์บอเดอร์เทอเรียร์
เพศเมีย
เกิด13 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ตาย7 มกราคม พ.ศ. 2546 (15​ ปี 22 วัน)
สัญชาติไทย
เป็นที่รู้จักสำหรับสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เจ้าของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณสิบสาม เป็นสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์เทอร์เรียเพศเมีย เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มีพี่น้องจำนวนสี่ตัว จึงได้ชื่อว่า "อาทิตย์", "สิบสาม", "ธันวา" และ "สามสิบ" [1] เมื่อยังเด็ก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเรียกสุนัขทรงเลี้ยงครอกนี้ และมีสิบสามเพียงตัวเดียวที่คลานเข้ามาหาพระองค์ จากนั้นมาสิบสามจึงกลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่พระองค์ท่านทรงผูกพันมากที่สุด และได้ติดตามพระองค์ไปในทุกที่

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับคุณสิบสามเป็นปีแรก ที่วังเลอดิส มีซุ้มอาหาร การแสดง และจับสลากของขวัญพระราชทานแก่สัตวแพทย์ที่ถวายงาน โดยในปีนั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็น เงินทุนสิบสาม นำดอกผลจากกองทุนมาใช้ช่วยเหลือในการรักษาสัตว์ป่วยอนาถา หรือเจ้าของสัตว์ที่มีรายได้น้อย และสัตว์ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ [2]

คุณสิบสามมีอายุยืนยาว 15 ปีเศษ จึงล้มป่วยลงและสิ้นใจในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 อายุ 15 ปี 22 วัน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำรูปปั้นรูปคุณสิบสามถวาย ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระตำหนักวิลล่าวัฒนา [1] ส่วนในวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปี ก็ยังคงมีการจัดงานรื่นเริงที่วังเลอดิส แต่เปลี่ยนชื่องานเป็นงานรำลึกถึงคุณสิบสามแทน [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส. กรุงเทพ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐, พ.ศ. 2550. 166 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-9897-15-7
  2. 2.0 2.1 28สุนัขทรงเลี้ยง แห่งวังพระพี่นาง จาก ข่าวสด