สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (ฮันกึล: 기상청; ฮันจา: 氣象廳; คีซังช็อง) เป็นสำนักงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเมื่อปี พ.ศ. 2447 และเข้าร่วมองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2499

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี - หอดูดาวกวานัค

ประวัติ

แก้

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีตั้งขึ้นเริ่มแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2492 ก่อนสงครามเกาหลีจะปะทุเพียง 1 ปี โดยในขั้นต้นโครงสร้างขององค์กรอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ได้มีสถานะเป็นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเมื่อปี พ.ศ. 2533 และในปี 2551 สำนักอุตุนิยมวิทยาก็ถูกโอนไปอยู่ในการดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง

แก้

สำนักงานใหญ่ของสำนักอุตุนิยมวิทยาตั้งอยู่ที่แขวงแดบัง, เขตดงจัก, โซล โดยงานหลักขององค์กรจำแนกออกเป็น 5 ประเภทคือ สำนักอุตุนิยมวิทยาภูมิภาค, สถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ, หอดูดาวและหน่วยงานร่วมสำหรับตรวจสอบอุตุนิยมวิทยา[1][2]

อ้างอิง

แก้
  1. Joint offices for Meteorological observation established by collaborative work between KMA and province offices.
  2. Order of Ministry of Environment(Revised in 2008.10.22)- KMA and organization set-up

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้