สาอีบาบา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สาอีบาบา (เนปาล: साईबाबा; ละติน: Sai Baba) สามารถหมายถึง