สารบัญแฟ้มดาวฤกษ์สว่าง

สารบัญแฟ้มดาวฤกษ์สว่าง (Bright Star Catalogue, BS)[1] หรือบ้างก็เรียกว่า สารบัญแฟ้มดาวฤกษ์สว่างของเยล (Yale Catalogue of Bright Stars หรือ Yale Bright Star Catalogue, YBS) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สารบัญแฟ้มเยล (Yale Catalogue) เป็นสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์สำหรับดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าโชติมาตรปรากฏ 6.5

มีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น พิกัดของดาวฤกษ์ (ระบบพิกัดศูนย์สูตรที่วิษุวัตต้นยุคอ้างอิง 1900 และ 2000 และระบบพิกัดดาราจักร) การเคลื่อนที่เฉพาะ ข้อมูลการวัดแสง ประเภทสเปกตรัม หมายเลขในสารบัญแฟ้มหลัก ๆ ฯลฯ มีการแสดงหมายเหตุต่าง ๆ มากมาย สารบัญแฟ้มดาวฤกษ์สว่างฉบับล่าสุดมีรายชื่อดาวฤกษ์ประมาณ 450 รายชื่อตอนท้ายของการพิมพ์ครั้งที่ 4 เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับแก้ไขที่ตีพิมพ์ในปี 1982 การตีพิมพ์ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดพิมพ์ในปี 1991 มีวัตถุทั้งหมด 9,110 ชิ้น ได้แก่ ดวงดาว 9,096 ดวง และยังประกอบด้วยนวดาราหรือมหานวดารา 10 ดวง และวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ อีก 4 ชิ้น และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานออนไลน์ด้วย

สารบัญแฟ้มนี้ครอบคลุมดาวฤกษ์แทบทั้งหมดที่โชติมาตรปรากฏ 6.5 ซึ่งอยู่ในขอบเขตการมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถใช้สำหรับทำท้องฟ้าจำลองหรือแผนที่ดาวสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอันดับขีดจำกัดยังไม่สมบูรณ์ จึงมีการเผยแพร่ฉบับเพิ่มเติมในปี 1983 โดยเพิ่มดาวฤกษ์ครอบคลุมถึงอันดับ 7.1

ตัวย่อของสารบัญแฟ้มนี้คือ BS หรือ YBS แต่เนื่องจากได้มีการจัดทำ สารบัญแฟ้มการวัดแสงฉบับปรับปรุงของฮาร์วาร์ด (Harvard Revised Photometry Catalogue, HR)[2] ขึ้นโดยหอดูดาวมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี 1908 ดาวฤกษ์ที่อยู่ในสารบัญแฟ้มนี้จึงใช้ตัวย่อว่า HR เป็นหลัก

อ้างอิง

แก้
  1. オックスフォード天文学辞典 (初版第1刷 ed.). 朝倉書店. p. 98-99頁. ISBN 4-254-15017-2.
  2. 天文学大事典 (初版第1版 ed.). 地人書館. p. 82頁. ISBN 978-4-8052-0787-1.