ระบบพิกัดดาราจักร

ระบบพิกัดดาราจักร เป็นระบบพิกัดท้องฟ้าซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์และวางแกนตามแนวศูนย์กลางปรากฏของดาราจักรทางช้างเผือก โดยที่ "เส้นศูนย์สูตร" อยู่ที่ระนาบของดาราจักร และมีค่าละติจูด ลองจิจูด ในลักษณะใกล้เคียงกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์

การกำหนดรหัสแก้ไข

ใช้สัญลักษณ์ l และ b แทนค่าลองจิจูด และละติจูดของระบบพิกัด ตามลำดับ

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข