สะพานเม็งรายอนุสรณ์

(เปลี่ยนทางจาก สะพานเม็งราย)

สะพานเม็งรายอนุสรณ์ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำปิง[1] ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อระหว่างถนนเชียงใหม่-ลำพูน กับถนนเจริญประเทศ เปิดใช้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2510 โดยมีพิธีเปิดสะพานนวรัฐ และสะพานเม็งรายอนุสรณ์ โดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2510[2]

ชื่อ "เม็งราย" เป็นการตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่ พญามังราย

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

สะพานข้ามแม่น้ำปิงในปัจจุบัน
เหนือน้ำ
สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำปิง อบจ.เชียงใหม่
สะพานเม็งรายอนุสรณ์
ท้ายน้ำ
สะพานข้ามแม่น้ำปิง ถนนมหิดล