สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี

สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเลย เชื่อมระหว่างตำบลผาบิ้ง และตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 130 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ว่าจ้างให้ หจก.วาริชก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 16,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปิดใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คำว่า "ภูตูม" ในชื่อสะพานมาจากชื่อของพระภิกษุในท้องที่

สะพานข้ามแม่น้ำเลยในปัจจุบัน
เหนือน้ำ
สะพานเจ้าฟ้าร่มขาว พระธาตุเฮือคำ
Seal of the Department of Rural Roads of Thailand.svg
สะพานภูตูมผาบิ้งสามัคคี
Seal of the Department of Rural Roads of Thailand.svg
ท้ายน้ำ
สะพานข้ามแม่น้ำเลย ผาบิ้ง–วังสะพุง
Seal of the Department of Rural Roads of Thailand.svg