สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน

สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (ดัตช์: Christelijk-Democratische Unie หรือย่อเป็น CDU) เป็นอดีตพรรคการเมืองฝ่ายโปรเตสแตนต์หัวก้าวหน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์[1] ในช่วงระหว่างสงครามโลก

สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
Christelijk-Democratische Unie
อุดมการณ์กลางซ้าย
การเมืองเนเธอร์แลนด์
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 ก่อนที่จะยุบรวมกับพรรคแรงงาน ในปี ค.ศ. 1946

อ้างอิงแก้ไข

  1. Gebhard Moldenhauer (1 January 2001). Die Niederlande und Deutschland: einander kennen und verstehen. Waxmann Verlag. pp. 113–. ISBN 978-3-89325-747-8.