สว่านข้อเสือ (อังกฤษ: Brace) เป็นเครื่องมือช่างประเภทมือจับใช้สำหรับเจาะวัตถุ มักใช้เจาะงานไม้ ใช้งานด้วยวิธีการกดส่วนบนของสว่านและหมุนสว่านตรงข้อหมุนรูปตัวยู

สว่านข้อเสือ
ช่างไม้กำลังใช้สว่านข้อเสือ