สวินดัน (อังกฤษ: Swindon) เป็นเมืองในวิลต์เชียร์เคาน์ตี สหราชอาณาจักร ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ อยู่ห่างจากกรุงลอนดอน 130 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2001 มีประชากรในพื้นที่เมือง 155,432 คน เมืองผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้า

แหล่งข้อมูลอื่น แก้