สวยซ่อนคมเป็นละครโทรทัศน์ไทยออกอากาศทางสถานีช่อง 7 เอชดีครั้งแรกเมื่อในปี พ.ศ. 2562[1]เป็นละครแนวโรแมนติก,ดราม่าเป็นบทโทรทัศน์ของ วราภา และบทโทรทัศน์ของ คุณชาย, พรพิชชา กำกับการแสดงโดย สยาม สังวริบุตร ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัดนำแสดงโดยศรัณย์ ศิริลักษณ์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, รมิดา ธีรพัฒน์, บารมิตา สาครจันทร์, ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์, ธีร์ วณิชนันทธาดา, นนทพันธ์ ใจกันทา,พูลภัทร อัตถปัญญาพล,ญดา สุวรรณปัฏนะ,พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์[2] กำหนดเริ่มเสนอเป็นตอนแรกในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562[3]

ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เค้าโครงจากสวยซ่อนคม โดย วราภา
เขียนโดยคุณชาย พรพิชชา
กำกับโดยสยาม สังวริบุตร
แสดงนำศรัณย์ ศิริลักษณ์
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
รมิดา ธีรพัฒน์
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
กลับมาทวงคืน - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
ดนตรีเปิดกลับมาทวงคืน - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
ดนตรีปิดยิ่งไกลเท่าไร ยิ่งไกลกว่าเดิม - อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน15 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สถานที่ถ่ายทำประเทศไทย ฮ่องกง
ความยาวตอน130 นาที
เครือข่าย/ช่องช่อง 7 เอชดี
ออกอากาศครั้งแรก3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 21 สิงหาคม พ ศ 2562
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

บทบาท นักแสดงหลัก
ศรา / สุ่ยไถ่ (แฝดพี่) ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ศรัณย์ / ส่งไห้ (แฝดน้อง)
อัญมณี ฟัง (อ้ายผิง) กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
ซุนหลิง รมิดา ธีรพัฒน์
ศิระ (ฟังเสียน) พูลภัทร อัตถปัญญาพล
หลิวลู่หลาน / ลู่หลาน บารมิตา สาครจันทร์
จันทร์จิรา (เจียอิง) ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์
หมอโซว ธีร์ วณิชนันทธาดา
ฉาย (ฟังไฉ) นนทพันธ์ ใจกันทา
บทบาท นักแสดงสมทบ
อัมพิกา (เหลาไท่) ดวงดาว จารุจินดา
เจ้าสั่วเซียน ฟัง / เซียนฟัง สู เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
รัตนา ฟัง / เซียะเนี้ย / คุณใหญ่ ภัสสร บุญยเกียรติ
ศจีรัตน์ (ซูเจ็ง) / อาเน่ย ญดา สุวรรณปัฏนะ
ประพนธ์ พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์
ประภา อาทิตยา ทองวิชิต
อาหง นุศรา ประวันณา
ซุนเหมย ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ
นางเหมย ปัทมา ปานทอง
หวา พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว
อาอื้ม รุจิเรข พักตระเกษตริน
ป้อเจ๊ สิดาภา เจิมงามพริ้ง
เจ๊เฮียง ปวารา อภิลพูลลาภ
ป้าบ๊วย ชลมธรรค ธ เชียงทอง
หมิงเต๋อ ธนเดช ดีสีสุข
ไห่หลง / อาหลง รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ทรงพล สุรจิต บุญญานนท์
ซินแส สิทธิโชค อักษรนันทน์
เหมยหลาน ณัทกัญญา โควสุวรรณ
เว่ย วรพงศ์ ปิ่นแก้ว
ง้วน ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
มิสเตอร์ลี โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
ฟูกุ้ย ประสบลาภ กิตติถนอม
วิจัย เอก โอรี
อาฟาน ราตรี วิทวัส
ครูจินนี่ ปริษา ทนาวิวัฒน์
อาเหลียง พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
อาเก้า โชคดี ฟักภู่
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
น.พ.นัทที สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ
น.พ.ลีซาน ธรากร สุขสมเลิศ
ซุนหลิง (วัยเด็ก) ด.ญ.ปณิริน ธรรมวัฒนะ
เจียอิง (วัยเด็ก) ด.ญ.อรวรรยา โตสมบัติ
อ้ายผิง (วัยเด็ก) ด.ญ.วชิรญาณ์ กมลแสง
ซุนเหมย (วัยเด็ก) ด.ญ.นวพร ยศกรจารุกุล
สุ่ยไถ่ (แฝดพี่) (วัยเด็ก) ด.ช.
ส่งไห้ (แฝดน้อง) (วัยเด็ก) ด.ช.
ฟังเสียน (วัยเด็ก) ด.ช.
ฟังไฉ (วัยเด็ก) ด.ช.
คนรับใช้ ณัฐยา ธรรมศิลป์
นายเอก กิตติพงศ์ สัญจร
ครู ธวัลรัตน์ พงษ์โพธิ์
โจรกระชากกระเป๋าซุนหลิง ดรัณภพ สุริยาวงษ์
อาโป้ สหภูมิ โตตรึงทรัพย์
ลูกน้องนายน้อย นิพนธ์ จิตเกิด (กบ สักปลาคร๊าฟ)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข