สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์(อังกฤษ:Rasoherina หรือ Rasoaherina) (พ.ศ. 2357 - 1 เมษายน พ.ศ. 2411) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งมาดากัสการ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2406 ถึง พ.ศ. 2411 ทรงครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าราดามาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์ พระสวามีผู้ถูกลอบปลงพระชนม์

สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินา

ราโบโดซานากันเดรียนา
สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งมาดากัสการ์
ครองราชย์12 พฤษภาคม พ.ศ. 24061 เมษายน พ.ศ. 2411
รัชสมัย4 ปี 325 วัน
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าราดามาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์
ประสูติพ.ศ. 2357
อัมโบฮิเทรียนา,ประเทศมาดากัสการ์
สวรรคต1 เมษายน พ.ศ. 2411
อัมโดอิทซิลี,ประเทศมาดากัสการ์
(พระชนมพรรษาประมาณ 54 พรรษา)
พระราชสวามีราฮาโรลาฮี
พระเจ้าราดามาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์
ไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี
ไรนิไลอาริโวนี
สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์
ราชวงศ์เมรีนา
พระบรมราชชนกเจ้าชายอันเดรียนท์ซาลามานานเดรียนาแห่งอัมโบฮิเทรียนา
พระบรมราชชนนีเจ้าหญิงราฟารามันจากา

พระนามเดิมของพระนางคือ เจ้าหญิงราโบโดซานากันเดรียนา เสด็จพระราชสมภพในปีพ.ศ. 2357 เป็นพระราชธิดาใน เจ้าชายอันเดรียนท์ซาลามานานเดรียนาแห่งอัมโบฮิเทรียนา กับ เจ้าหญิงราฟารามันจากา และพระนางทรงมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ พระนางทรงอภิเษกสมรสกับพระโอรสของพระราชินีรานาวาโลนาซึ่งก็คือ เจ้าชายราโกโต ซึ่งต่อมาครองราชย์ต่อจากพระมารดาเป็นพระเจ้าราดามาที่ 2 ในปีพ.ศ. 2404 ทำให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งมาดากัสการ์ หลังจากพระเจ้าราดามาที่ 2 เสด็จสวรรคตจากการถูกลอบปลงพระชนม์ในปีพ.ศ. 2406 หลังจากพระเจ้าราดามาที่ 2 สวรรคต ประธานเหล่าสภาขุนนางคือ ไรนิไลอาริโวนีได้พยายามตีสนิทกับเจ้าหญิงราโบโด เหล่าขุนนางได้ยื่นข้อเสนอให้พระนางสืบราชสมบัติต่อจากพระสวามี ข้อเสนอนี้รวมไปถึงการปราบปรามการพิจารณาคดีโดยการทรมาน โดยการคุ้มครองจากระบอบกษัตริย์ที่ให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา [1]

อำนาจที่แท้จริงของราชอาณาจักรที่ในรัชสมัยของพระนางขึ้นอยู่กับ นายกรัฐมนตรี ไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี ผู้ซึ่งสมรสกับพระนางเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังจากนี้ไม่กี่ปี สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาทรงแต่งตั้งไรนิไลอาริโวนีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี สืบต่อจากพี่ชายต่างมารดาของเขาคือไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี และเขาก็เป็นผู้มีอำนาจแท้จริงในราชอาณาจักรและเป็นพระสวามีของพระนางด้วย[2]

ชาวมาลากาซีได้จดจำเกี่ยวกับพระนางได้ดีเมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปยังลอนดอนและปารีส และทรงประกาศห้ามมีตลาดวันอาทิตย์ (ตลาดเกษตรกร) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2408 ทรงลงพระปรมาภิไธยในสนธิสัญญากับสหราชอาณาจักรให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่พลเมืองชาวอังกฤษและมีการตั้งกงสุล สถานทูต พระนางทรงลงพระปรมาภิไธยในสนธิสัญญาการค้ากับสหรัฐอเมริกาและมีการค้าขายอาวุธต่างๆ และสุดท้ายทรงลงนามในสนธิสัญญาความเป็นมิตรกับฝรั่งเศสระหว่างเชื้อสายของพระนางกับเชื้อสายของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3[3] พระนางทรงได้เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่แท่นพระบรรทมก่อนเสด็จสวรรคตเพียงไม่นาน

หลังจากพระนางสวรรคต เจ้าหญิงรามาโก ผู้เป็นหนึ่งในพระมเหสีของพระเจ้าราดามาที่ 2 ได้ครองราชสมบัติสืบต่อเป็นสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์

อ้างอิง

แก้
  1. Frédéric Randriamamonjy, Tantaran'i Madagasikara Isam-Paritra (The history of Madagascar by Region), pages 529 - 534.
  2. Keith Laidler, Female Caligula: Ranavalona, the Mad Queen of Madagascar, ISBN 0-470-02223-X, pages 210 - 213
  3. Frédéric Randriamamonjy, Tantaran'i Madagasikara Isam-Paritra (The history of Madagascar by Region), pages 529 - 534
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินา ถัดไป
พระเจ้ารามาดาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์    
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งมาดากัสการ์
(ราชวงศ์เมรีนา)

(12 พฤษภาคม พ.ศ. 24061 เมษายน พ.ศ. 2411)
  สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์