สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ

สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (The international Federation of Inventor’s Associations) หรือ ไอเอฟไอเอ (IFIA) มีสำนักงานอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี