สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) เป็นสมาคมเอกชนของไทย จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2545 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542) โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดูแลเว็บไซต์ มีจุดประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้ประกอบอาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์

สัญลักษณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
สัญลักษณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ประวัติ

แก้

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เดิมชื่อ ชมรมไทยเว็บมาสเตอร์ เป็นสมาคมเอกชนที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคนทำเว็บไซต์ ที่เรียกโดยรวมว่า "ผู้ดูแลเว็บ" ซึ่งแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า เว็บมาสเตอร์ (webmaster) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและกระตุ้นจริยธรรมให้กับผู้ดูแลเว็บ เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์วงการเว็บไซต์ไทยให้มีคุณภาพไม่เป็นภัยต่อสังคม ในอดีตที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเว็บและอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังร่วมกันก่อตั้ง สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย (The Webmaster Council of Thailand) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างกระบวนการควบคุมจริยธรรมกันเองภายในกลุ่มคนผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บ

ผลงาน

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. เว็บไซต์ Young Webmaster Camp
  2. รายชื่องานเสวนาจิบกาแฟคนทำเว็บครั้งที่ผ่านๆ มา
  3. งานสัมมนา “ชื่อเสียงออนไลน์ ไม่ได้มีไว้เสี่ยง”
  4. "เปิดใจ ปรเมศวร์ มินศิริ เมื่อ "ปลาวาฬ" ออกโต้คลื่นไซเบอร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-10-31. สืบค้นเมื่อ 2008-03-25.
  5. "'ปรเมศวร์' นั่งนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บอีกสมัย ลั่นสานต่อคลังปัญญาฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-29. สืบค้นเมื่อ 2008-03-25.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้