สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Air Transport Association) หรือ ไออาตา (IATA) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 ที่กรุงอาบานา ประเทศคิวบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการบริการการด้านการขนส่งทางอากาศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATAlogo.svg
ชื่อย่อไออาตา
ก่อตั้ง19 เมษายน พ.ศ. 2488 (78 ปี) ในอาบานา คิวบา
ประเภทสมาคมการค้านานาชาติ
สํานักงานใหญ่มอนทรีออล รัฐเกแบ็ก แคนาดา
สมาชิก
290 สายการบิน ใน 120 ประเทศ
ผู้อำนวยการ
วิลลี วอลช์
เว็บไซต์www.iata.org

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษของประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบิน มีหน้าที่หลักคือ

  1. อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด
  3. สนับสนุนการบินพาณิชย์ และร่างกฎระเบียบต่างๆ ของการขนส่งทางอากาศ
  4. ศึกษา และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
  5. กำหนดนโยบายเรื่องตั๋วโดยสาร ให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ และการดูแลเอกสาร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
  6. ออก Tag Code สำหรับสายการบินทั่วโลก

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข