สมการความร้อน (อังกฤษ: heat equation) เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลาที่อธิบายเกี่ยวกับการแพร่กระจายของความร้อน (หรือความแตกต่างของอุณหภูมิ) ในพื้นที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างภาพจำลองการแก้สมการความร้อน

รูปแบบสมการ แก้

สำหรับฟังก์ชัน   ของตัวแปรเชิงพื้นที่สามตัว   (ดูที่ ระบบพิกัดคาร์ทิเซียน) และตัวแปรเวลา   จะเขียนสมการความร้อนได้ดังนี้