นิยามของ สมการกำลังแก้ไข

สมการกำลัง (อังกฤษ: Power Equation)[1]

 คือ สมการสองตัวแปรในรูป   

พบได้บ่อยในการศึกษาวิชา แคลคูลัสพื้นฐาน โดยมักถูกใช้เป็นตัวอย่างแรกๆสำหรับหา   อนุพันธ์โดยปริยาย[2]

การหาผลเฉลยของสมการแก้ไข

ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มแก้ไข

สำหรับผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มของสมการ   เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเพียง x และ y ในตารางนี้เท่านั้น[3]

x y
2 4
4 2
-2 -4
-4 -2
ผลเฉลยที่เป็นจำนวนตรรกยะแก้ไข

ผลเฉลยที่เป็นจำนวนตรรกยะ มีค่าของ x และ y ต้องสอดคล้องกับสมการ[4]

  และ .  

ผลเฉลยที่เป็นจำนวนจริงแก้ไข

ผลเฉลยที่เป็นจำนวนจริงของสมการ  สามารถนำมาร่างกราฟของผลเฉลยได้ ดังรูป

 
Add caption here

อ้างอิงแก้ไข

Power Equation[[1]]

  1. http://mathworld.wolfram.com/PowerEquation.html
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-24. สืบค้นเมื่อ 2012-10-16.
  3. http://mathforum.org/library/drmath/view/66166.html
  4. http://www.jstor.org/stable/2691508