สนามหลวง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สนามราษฎร หมายถึง​ สวนสาธารณะของประชาชนดำเนินกิจกรรมทั่วไป