สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความจุทั้งหมด 30,000 ที่นั่ง

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ที่ตั้งนครสวรรค์, ประเทศไทย
พื้นสนามหญ้า
ความจุ30,000 ที่นั่ง
ผู้ใช้งาน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44