เปิดเมนูหลัก

สนธิสัญญาเบรดา (ค.ศ. 1650)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สนธิสัญญาเบรดา (ค.ศ. 1650) (อังกฤษ: Treaty of Breda (1650)) คือสนธิสัญญาระหว่างพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ กับ กลุ่มคัฟเวอแนนต์สกอตแลนด์ ที่ลงนามระหว่างสงครามสามอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1650

สนธิสัญญาเบรดา (ค.ศ. 1650)
อังกฤษ: Treaty of Breda (1650)
วันลงนาม
- ณ
1 พฤษภาคม ค.ศ. 1650
ผู้ลงนาม พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
กลุ่มคัฟเวอแนนต์สกอตแลนด์
ระหว่างสงครามสามอาณาจักร

ดูเพิ่มแก้ไข