สถาปัตยกรรมทรงลึงค์

สถาปัตยกรรมทรงลึงค์ (อังกฤษ: phallic architecture) คือสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายอวัยวะเพศชาย[1] อาคารที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยจงใจหรือไม่จงใจ มักเป็นจุดสนใจแก่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

อาคารและสิ่งก่อสร้างแก้ไข

ตัวอย่างของอาคารและสิ่งก่อสร้างทรงลึงค์ เช่น

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ambrose, Gavin; Harris, Paul; Stone, Sally (1 February 2008). The Visual Dictionary of Architecture. Lausanne, Switzerland New York, N.Y: AVA Publishing SA Distributed in the USA & Canada by Watson-Guptill Publications. p. 199. ISBN 978-2-940373-54-3. สืบค้นเมื่อ 12 September 2012.