สถาบันภาพยนตร์อเมริกัน

สถาบันภาพยนตร์อเมริกัน (อังกฤษ: American Film Institute) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ก่อตั้งโดยกองทุนบริจาคเพื่อศิลปะแห่งชาติ ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967 เมื่อประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสันเซ็นอนุมัติกับสถาบันแห่งชาติเพื่อศิลปะและมนุษยธรรม องค์กรนิยามสถาบันว่า เป็น "สถาบันแห่งชาติที่เป็นผู้นำในการศึกษาภาพยนตร์และแสดงคุณค่าของคนดังที่มีความเป็นเยี่ยมในศิลปะการแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อดิจิตอล"

สถาบันภาพยนตร์อเมริกันเก็บภาพยนตร์และวิดีโอไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ส่วนสถานที่เก็บของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันจะมุ่งในผลงานที่ดีเลิศ สถาบันยังดำเนินการสร้างการศึกษาภาพยนตร์และสื่อสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมและมัธยม