สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาซิโดเนีย

สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาซิโดเนีย มีชื่อย่อกำกับไว้ว่า MKTV เป็นช่องรายการจากมาซิโดเนีย ซึ่งออกอากาศทั่วทุกมุมโลก ได้มีการออกอากาศรายการเป็นที่นิยมกันมากทางช่อง MTV(มาซิโดเนีย) MKTV Sat จะครอบคลุม ทั้ง ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวมไปถึงเอเชีย และ ประเทศไทย

MKTV Sat
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาซิโดเนีย
ประเทศธงของประเทศมาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ
พื้นที่แพร่ภาพออสเตรเลีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
เอเชีย
ไทย
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมาซิโดเนีย
ช่องรองMTV-1 , MTV-2 , MTV3
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ30 เมษายน ค.ศ. 2000
ลิงก์
เว็บไซต์[1]

ข้อมูล แก้