สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต)

สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต (ไมน์) (เยอรมัน: Frankfurt (Main) Hauptbahnhof)[1] เป็นสถานีรถไฟแห่งหลักที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์) ประเทศเยอรมนี[1] มีผู้โดยสารกว่า 350,000 คนต่อวัน จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี

ภาพภายนอกสถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต

สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ตมีรางจำนวน 120 ราง ประกอบด้วย 24 ชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล 4 ชานชาลาสำหรับรถไฟเร็วเขตแม่น้ำไรน์ และ 4 ชานชาลาสำหรับรถไฟใต้ดิน มีขบวนรถไฟให้บริการรวม 632 ขบวนต่อวัน เปิดใช้งานในวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1888

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Frankfurt.de, City of Frankfurt am Main, "Frankfurt central station is the most important rail transport hub in Germany."

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Bundesbahndirektion Frankfurt am Main: Abfahrt 1888, Ankunft 1988: 100 Jahre Hauptbahnhof Frankfurt am Main, HESTRA-Verlag, Darmstadt 1988, ISBN 3-7771-0215-6
  • Groß, Lothar (2012). Made in Germany: Deutschlands Wirtschaftsgeschichte von der Industralisierung bis heute Band 1: 1800 - 1945. Books on demand. ISBN 978-3-8482-1042-8.
  • Rödel, Volker. Der Hauptbahnhof zu Frankfurt am Main. Aufstieg, Fall und Wiedergeburt eines Großstadtbahnhofs = Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 8, Stuttgart 2006.
  • Setzepfandt, Wolf-Christian. Architekturführer Frankfurt am Main. 3. Auflage. Dietrich Reimer Verlag, Berlin August 2002, ISBN 3-496-01236-6, S. 33.
  • Schomann, Heinz. Der Frankfurter Hauptbahnhof. Ein Beitrag zur Architektur- und Eisenbahngeschichte der Gründerzeit, 1983, ISBN 3-421-02801-X
  • "Current departure time in Frankfurt (Main) Hbf". Deutsche Bahn. สืบค้นเมื่อ 27 December 2013.
  • Frankfurt Central Station ที่ฐานข้อมูลโครงสร้าง (Structurae)
  • Panorama at the Central Station Frankfurt Hauptbahnhof
  • Offizieller Plan des Frankfurter Hauptbahnhofes