สถานีรถไฟกลางไลพ์ซิช

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟกลางไลพ์ซิก)

สถานีรถไฟกลางไลพ์ซิช เป็นสถานีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในด้านเนื้อที่ใช้สอย มีเนื้อที่ประมาณ 83,460 ตารางเมตร เป็นสถานีรถไฟแห่งหลักในเมืองไลพ์ซิช รัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีจำนวนสถานี 24 ชานชาลา (เดิมมี 26 ชานชาลา) สถาปัตยกรรมสถานีเป็นแบบหลังคาโค้ง หรือเรียกว่า "ลำโพง" รวมทั้งหมด 6 ลำโพง มีจำนวนผู้โดยสาร 120,000 คนต่อวัน[1]

ภาพมุมสูงสถานีรถไฟกลางไลพ์ซิช

นอกจากสถานีนี้จะเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นศูนย์การค้าในตัวอีกด้วย[2]

อ้างอิงแก้ไข