เปิดเมนูหลัก

สถานีย่อย:โลกวรรณศิลป์/เสนอวรรณกรรมแนะนำ

พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสถานีย่อย:โลกวรรณศิลป์ด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการค้นหาบทความวรรณกรรมและคัดเลือกบทความที่น่าสนใจมานำเสนอ ไม่จำเป็นว่าบทความนั้นต้องเป็นบทความคัดสรร หรือ บทความคุณภาพ ขอเพียงมีเนื้อหามากพอและน่าสนใจพอจะเป็นวรรณกรรมแนะนำก็ใช้การได้ ยิ่งไปกว่านั้น วรรณกรรมที่ได้รับการแนะนำหมายถึงวรรณกรรมที่มีศักยภาพหรือมีความสำคัญพอจะพัฒนาขึ้นไปเป็นบทความคัดสรรและบทความคุณภาพของวิกิพีเดีย เพื่อยกมาตรฐานของสารานุกรมวรรณศิลป์ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีเสนอชื่อแก้ไข

  1. กดคำว่า [แก้] ที่ส่วนของ "รายชื่อวรรณกรรมที่เสนอ" ด้านล่าง
  2. ที่บนสุดของหน้า ให้พิมพ์หัวข้อเป็นชื่อบทความและใส่ลิงก์ ดังนี้: === [[ชื่อบทความ]] ===
  3. บรรทัดต่อมา ให้เหตุผลที่เสนอชื่อบทความนั้น แล้วลงชื่อด้วยการพิมพ์ ~~~~

สนับสนุนหรือคัดค้านแก้ไข

  • ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะให้บทความใดๆ เป็นวรรณกรรมแนะนำ ให้พิมพ์ สนับสนุน ด้านล่างเหตุผลที่เสนอ แล้วพิมพ์เหตุผลที่คุณสนับสนุน
  • ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะให้บทความใดๆ เป็นวรรณกรรมแนะนำ ให้พิมพ์ ความเห็น ตามด้วยเหตุผลที่คุณคิดว่าบทความนั้นไม่เหมาะสมอย่างไร หรือต้องมีการปรับปรุงด้านใดบ้าง
  • อย่าลืม ลงชื่อท้ายความคิดเห็นของคุณไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านด้วยการพิมพ์ ~~~~ และกรุณารักษามารยาทด้วย

วรรณกรรมที่ได้รับการพิจารณาแล้ว จะได้ไปอยู่ใน หอวรรณกรรม เพื่อนำขึ้นแสดงในหัวข้อ แนะนำวรรณกรรม ในสถานีย่อยในลำดับต่อไป

รายชื่อวรรณกรรมที่เสนอแก้ไข