เปิดเมนูหลัก

หน้านี้เป็นหน้าที่ให้คุณสามารถเสนอบทความที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปทางเภสัชกรรม เพื่อแสดงในส่วนบทความแนะนำของสถานีย่อย:เภสัชกรรม คุณสามารถร่วมเสนอบทความ สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นได้เพื่อร่วมพัฒนาสถานีย่อยแห่งนี้

ขั้นตอนแก้ไข

หาบทความแก้ไข

หาบทความในวิกิพีเดียไทย ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมซึ่งคุณคิดว่าดีและเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นบทความแนะนำ ไม่จำเป็นว่าบทความนั้นต้องเป็นบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพ แต่เพียงแค่ให้มีความเหมาะสมขึ้นเป็นบทความแนะนำก็พอ คุณสามารถใช้มาตรฐานในการคัดเลือกและคัดค้านบทความแนะนำได้ในหน้าคุณสมบัติของบทความคัดสรร

เสนอชื่อแก้ไข

  1. กดคำว่า [แก้] ที่ส่วนของ "เสนอชื่อบทความแนะนำ" ด้านล่าง
  2. ที่บนสุดของหน้า ให้พิมพ์หัวข้อเป็นชื่อบทความและใส่ลิงก์ ดังนี้: === [[ชื่อบทความ]] ===
  3. บรรทัดต่อมา ให้เหตุผลที่เสนอชื่อบทความนั้น แล้วลงชื่อด้วยการพิมพ์ ~~~~

สนับสนุนหรือคัดค้านแก้ไข

  • ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะให้บทความใดๆ เป็นบทความแนะนำ ให้พิมพ์ สนับสนุน ด้านล่างเหตุผลที่เสนอ แล้วพิมพ์เหตุผลที่คุณสนับสนุน
  • ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะให้บทความใดๆ เป็นบทความแนะนำ ให้พิมพ์ ความเห็น ตามด้วยเหตุผลที่คุณคิดว่าบทความไม่เหมาะสมอย่างไร หรือต้องมีการปรับปรุงด้านใดบ้าง
  • อย่าลืม ลงชื่อท้ายความคิดเห็นของคุณไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านด้วยการพิมพ์ ~~~~ และกรุณารักษามารยาทด้วย

หลังจากการเสนอชื่อแก้ไข

หลังจากบทความได้รับการคัดเลือกแล้ว บทความนั้นจะได้ไปอยู่ที่หน้าเก็บบทความแนะนำ

เสนอชื่อบทความแนะนำแก้ไข