การสงครามนอกแบบ

(เปลี่ยนทางจาก สงครามนอกแบบ)

การสงครามนอกแบบ (อังกฤษ: unconventional warfare) การปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหารในดินแดนยึดครองอยู่ หรือพื้นที่ที่ ข้าศึกมีอิทธิพลอยู่ มุ่งกระทำต่อเป้าหมายทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา โดยใช้กำลัง หน่วยรบพิเศษล้วนๆ หรือปฏิบัติการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างลับๆ สงครามนอกแบบเป็นส่วนหนึ่งของสงครามพิเศษ เป็นสงครามที่มีบทบาทและมีความสำคัญ มากในปัจจุบัน เป็นสงครามที่มีพิษสง มีความทารุณโหดร้าย และสร้างความเสียหายอย่างมากมายหลาย ประการให้กับคู่สงคราม เช่น ความเสียหายทางการเมือง, ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การทหาร สังคม จิตวิทยา

วัตถุประสงค์

แก้

แบนแผนและการจัดตั้ง

แก้