สงขลา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สงขลา อาจหมายถึง: