สถานีรถไฟสงขลา

สงขลา
Songkhla
กิโลเมตรที่ 958.04
วัดอุทัย
Wat Uthai
-1.36 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

สถานีรถไฟสงขลา ตั้งอยู่ที่ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานีรถไฟในทางรถไฟสายใต้ (ทางรถไฟสายสงขลา) ยกเลิกการใช้งานไปแล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ปัจจุบันได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร สถานที่เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรแล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547[1]

ภาพถ่ายสถานีรถไฟสงขลา ราว พ.ศ. ๒๔๕๘ (ปัจจุบันเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ สงขลา)

อ้างอิงแก้ไข