ศาสนาคอนโตเกียว

((ช่วยดูหน่อย|นอกจากเนื้อหาแล้ว ควรเปลี่ยนชื่อเป็นลัทธิหรือไม่}}

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ศาสนาคอนโตเกียว หรือ ศาสนาแสงทอง ก่อตั้งเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

มีสาวกประมาณหมื่นคน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสาวกกับพระเจ้าโดยผ่านพระ

มีพิธีกรรมที่เน้นให้สาวกเข้ามาคุยปรึกษากับพระคล้ายกับการปรึกษานักจิตวิทยา และเน้นสร้างสรรค์ความรู้สึกที่ดีกับสรรพสิ่งรอบข้าง