ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เป็นศาลยุติธรรมของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

อาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เป็นอาคารที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับศาลจังหวัดอื่นๆ

ประวัติแก้ไข

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของนายวิรัช ลิ้มวิชัย อดีตประธานศาลฎีกา ที่จะอำนวยความยุติธรรม ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเสมอภาค และมีดำริที่จะให้มีศาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ประหยัด และทั่วถึง จึงมีบัญชาให้สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ทำโครงการที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เพื่ออำนวยความยุติธรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า โดยไม่ต้องเดินทางไปยังศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีระยะทางไกล

รูปแบบอาคารแก้ไข

รูปแบบอาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย มีความโดดเด่น ซึ่งกองออกแบบและก่อสร้าง ได้กำหนดรูปแบบให้กลมกลืนกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอปาย โดยใช้ต้นแบบของบ้านพักนายอำเภอปาย ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้และคงเอกลักษณ์เดิมของตัวบ้าน ซึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 5.054 ล้านบาท

อาคารศาลฯ เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

เขตอำนาจศาลแก้ไข

  1. อำเภอปาย
  2. อำเภอปางมะผ้า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข