ศักย์ของกัลวานี

ศักย์ของกัลวานี (อังกฤษ: Galvani potential) (หรือความต่างศักย์ของกัลวานี, หรือความต่างศักย์ภายใน, Δφ, delta phi) ในสาขาไฟฟ้าเคมีเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุดในกลุ่มของสองสถานะ[1] สถานะเหล่านี้สามารถเป็นของแข็งสองชนิดที่แตกต่างกัน (เช่นโลหะสองชนิดเชื่อมต่อกัน), หรือของแข็งหนึ่งชนิดและของเหลวหนึ่งชนิด (เช่นขั้วไฟฟ้าชนิดหนึ่งแช่อยู่ในอิเล็กโทรไลต์ชนิดหนึ่ง)

โดยทั่วไป ความต่างศักย์ของกัลวานีจะสามารถวัดได้เมื่อสองสถานะนั้นมีส่วนผสมทางเคมีที่เหมือนกันเท่านั้น[2]

ศักย์ของกัลวานีได้รับการตั้งชื่อตามนายลุยจี กัลวานี

อ้างอิง แก้

  1. IUPAC Gold Book, definition of Galvani potential difference.[ลิงก์เสีย]
  2. "Collected Works of J. Willard Gibbs, Vol. 1 Thermodynamics" (New Haven: Yale University Press, 1906) p. 429.