วี-ลีก (ประเทศเกาหลีใต้)

วี-ลีก (อังกฤษ: V-League) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี (โคโว) เริ่มแข่งขันฤดูกาลแรกในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งมีทีมชาย 7 ทีม และ ทีมหญิง 6 ทีม

วี-ลีก
การแข่งขันหรือฤดูกาลปัจจุบัน:
Current sports event วี-ลีก 2019–20 (ประเทศเกาหลีใต้)
กีฬาวอลเลย์บอล
ก่อตั้ง2005
จำนวนทีม7 (ชาย)
6 (หญิง)
ประเทศเกาหลีใต้ (KOVO)
ทีมชนะเลิศปัจจุบันชาย:
ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล (3 สมัย)
หญิง:
ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส (3 สมัย)
ทีมชนะเลิศสูงสุดชาย:
แทจ็อนซัมซุงไฟร์บลูแฟงส์ (8 สมัย)
หญิง:
อินช็อนฮึงกุกไลฟ์พิงก์สไปเดอร์ส
& แทจ็อนเคจีซี (3 สมัย)
เว็บไซต์KOVO

สโมสรในฤดูกาล 2022-23แก้ไข

ที่ตั้งของทีมชายที่เข้าแข่งขันวี-ลีก
ที่ตั้งของทีมหญิงที่เข้าแข่งขันวี-ลีก

ทีมชายแก้ไข

สโมสร ที่ตั้ง สนาม ความจุ
อันซันโอเคไฟแนนเชียลกรุปอกแมน อันซัน ชังนกซูยิมเนเซี่ยม 2,285
ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอลสกายวอล์คเกอร์ ช็อนอัน ยู ควัน-ซัน ยิมเนเซียม 5,482
แทจ็อนซัมซุงไฟร์บลูแฟงส์ แทจ็อน ชุงมู ยิมเนเซียม 6,000
อินช็อนโคเรียนแอร์จัมโบส์ อินช็อน โดว็อน ยิมเนเซียม 3,000
โซลอูรีคาร์ดอูรีว็อน โซล ชังชุงอารีนา 4,507
ซูว็อนเคอีพีซีโอวิซตอร์ม ซูว็อน ซูว็อน ยิมเนเซียม 5,145
อึยจ็องบูเคบีอินชัวรันซ์สตาร์ อึยจ็องบู อึยจ็องบูยิมเนเซียม 6,240

ทีมหญิงแก้ไข

สโมสร ที่ตั้ง สนาม ความจุ
แทจ็อนเคจีซี แทจ็อน ชังมุนยิมเนเซียม 6,000
คย็องบกคิมช็อนไฮพาส คิมช็อน คิมช็อนยิมเนเซียม 5,145
จีเอสคาลเท็กซ์โซลเคไอเอ็กซ์เอ็กซ์ โซล ชังชุงยิมเนเซียม 4,618
ฮวาซองไอบีเคอัลทอซ ฮวาซ็อง พัก ช็อง-ฮี ยิมเนเซียม 5,152
อินช็อนฮึงกุกไลฟ์พิงก์สไปเดอร์ส อินช็อน คเยยังยิมเนเซียม 5,000
ซูว็อนฮุนได อี&ซี ฮิลล์สเตท ซูว็อน ซูว็อนยิมเนเซียม 5,145
ควังจูเอไอเพปเปอส์ ควังจู ย็อมจูยิมเนเซียม 8,500

ทำเนียบผู้ชนะเลิศแก้ไข

ฤดูกาล ทีมชาย ทีมหญิง
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
2005 แทจ็อนซัมซุงไฟร์บลูแฟงส์ (1) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล แทจ็อนเคทีแอนด์จี (1) กูมิโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน
2005–06 ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล (1) แทจ็อนซัมซุงไฟร์ โชนันฮึงกุกไลฟ์ (1) กูมิโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน
2006–07 ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล (2) แทจ็อนซัมซุงไฟร์ โชนันฮึงกุกไลฟ์ (2) ซูว็อนฮุนไดอีแอนด์ซี
2007–08 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (1) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล อินช็อนจีเอสคาลเท็กซ์ (1) โชนันฮึงกุกไลฟ์
2008–09 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (2) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล โชนันฮึงกุกไลฟ์ (3) อินช็อนจีเอสคาลเท็กซ์
2009–10 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (3) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล แทจ็อนเคทีแอนด์จี (2) ซูว็อนฮุนไดอีแอนด์ซี
2010–11 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (4) อินช็อนโคเรียนแอร์ ซูวอ็นฮุนไดอีแอนด์ซี (1) โชนันฮึงกุกไลฟ์
2011–12 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (5) อินช็อนโคเรียนแอร์ แทจ็อนเคทีแอนด์จี (3) ซูวอ็นฮุนไดอีแอนด์ซี
2012–13 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (6) อินช็อนโคเรียนแอร์ ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส (1) จีเอสคาลเท็กซ์โซลเคไอเอ็กซ์เอ็กซ์
2013–14 แทจ็อนซัมซุงไฟร์ (7) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล จีเอสคาลเท็กซ์โซลเคไอเอ็กซ์เอ็กซ์ (2) ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส
2014–15 อันซันโอเคเซฟวิงส์แบงก์ (1) แทจ็อนซัมซุงไฟร์ ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส (2) ซ็องนัมโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน
2015–16 อันซันโอเคเซฟวิงส์แบงก์ (2) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล ซูวอนฮุนไดอีแอนด์ซี (2) ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส
2016–17 ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล (3) อินช็อนโคเรียนแอร์จัมโบส์ ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส (3) ฮึงกุกไลฟ์
2017–18 อินช็อนโคเรียนแอร์จัมโบส์ (1) ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอล ซ็องนัมโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน (1) ฮวาซ็องไอบีเคอัลทอส
2018–19 ช็อนอันฮุนไดแคปพิทอลสกายวอล์คเกอส์ (4) อินช็อนโคเรียนแอร์จัมโบส์ อินช็อนฮึงกุกไลฟ์พิงก์สไปเดอร์ส (4) ซ็องนัมโคเรียเอ็กซ์เพรสเวย์คอร์ปอเรชัน
2019–20 ยกเลิก ยกเลิก
2020–21 อินช็อนโคเรียนแอร์ (2) โซลอูรีคาร์ดวีบี จีเอสคาลเท็กซ์โซลเคไอเอ็กซ์เอ็กซ์ (3) อินช็อนฮึงกุกไลฟ์พิงก์สไปเดอร์ส
2021–22 อินช็อนโคเรียนแอร์ (3) อึยจ็องบูเคบีอินชัวรันซ์สตาร์ ยกเลิก

ผู้สนับสนุนแก้ไข

ฤดูกาล ชื่อ
2005 ~ 2005–06 เคทีแอนด์จี
2006–07 ฮุนไดฮิลล์สเตท
2007–08 ~ 2016-17 NH Nonghyup
2017-18 ~ ปัจจุบัน Dodram

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข