วิสาหกิจเริ่มต้น

วิสาหกิจเริ่มต้น (อังกฤษ: startup, startup company) คือรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพื่อค้นหาตัวแบบธุรกิจที่ทำซ้ำและขยายขนาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายถึงการร่วมลงทุนทางธุรกิจในระยะเริ่มแรกของการดำเนินกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม[1] เช่น การจัดหาพื้นที่ทำงานร่วมกันให้เช่า บริการจัดส่งชุดวัตถุดิบอาหารพร้อมปรุง บริการระบุชื่อเพลงผ่านโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น การลงทุนเหล่านี้มักมีขนาดเล็กโดยธรรมชาติและได้รับเงินทุนจากผู้ก่อตั้งหรือกลุ่มนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวคิดของวิสาหกิจหรือผู้ก่อตั้ง[1]

วิสาหกิจเริ่มต้นต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง[2] และมีอัตราความล้มเหลวสูง ในกรณีที่มีรายรับน้อยหรือค่าใช้จ่ายมาก การดำเนินวิสาหกิจเหล่านี้มักไม่ยั่งยืนในระยะยาวหากผลิตภัณฑ์มิได้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริงหรือวิสาหกิจไม่ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมลงทุน[3] อย่างไรก็ตาม ส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ วิสาหกิจเริ่มต้นบางรายกลายเป็นยูนิคอร์น กล่าวคือ วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "What is a Startup Company?" MyAccountingCourse.com. accessed 2019-03-19.
  2. Schmitt, A. (2018). "A Dynamic Model of Entrepreneurial Uncertainty and Business Opportunity Identification: Exploration as a Mediator and Entrepreneurial Self-Efficacy as a Moderator". Entrepreneurship Theory and Practice. 42 (6): 835–859. doi:10.1177/1042258717721482.
  3. Erin Griffith (2014). "Why startups fail, according to their founders." Fortune.com. accessed 2017-10-27.
  4. "unicorn." Oxford Dictionaries. accessed 2019-03-19.