วิสกี้ (อังกฤษแบบสก๊อต: whisky/ อังกฤษแบบไอริช: whiskey) หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิด ที่กลั่นจากธัญพืชซึ่งหมักเอาไว้ แล้วเก็บรักษาไว้ในถังไม้ (ปกติจะเป็นถังไม้โอ๊ก) เป็นเวลานานหลายปี ยกเว้นวิสกี้ที่ทำจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาดังกล่าว ธัญพืชที่ใช้ทำวิสกี้มีทั้ง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวมอลต์ ข้าวไรย์ ข้าวสาลี และข้าวโพด เป็นต้น

ตัวอย่างวิสกี้สก็อต

ต้นกำเนิดของวิสกี้ นักประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามาจากประเทศสกอตแลนด์, ไอร์แลนด์ หรือ ตะวันออกกลาง

การทำวิสกี้

แก้
 1. Malting เป็นขั้นตอนที่นำเมล็ดข้าว เช่น ข้าวบาร์เลย์มาทำให้ได้เป็นข้าวมอลท์ (Malt) จะเรียกว่า บาร์เลย์มอลท์ <Malted Barley>
 2. Mashing เป็นขั้นตอนที่นำข้าวมอลท์ที่ได้มาบดให้ละเอียดและละลายต้มกับน้ำ ซึ่งสารละลายที่ได้ในขั้นตอนนี้เรียกว่า วอร์ต <Wort>
 3. Fenmenting เป็นขั้นตอนที่เติมเชื่อยีสต์ ลงในสารละลาย ปล่อยให้เกิดการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เกิดขึ้น
 4. Distilling กลั่นให้ได้วิสกี้ที่ต้องการ
 5. Maturing นำวิสกี้มาบ่มต่อในถังไม้โอ๊คให้มีรสชาติดีขึ้น

ประเภทของวิสกี้

แก้
 1. Scotch Whisky ผลิตจากประเทศสกอตแลนด์ เป็นวิสกี้ที่นิยมดื่มกันมากที่สุด
 2. American Whiskey ผลิตจากสหรัฐอเมริกา สามารถแยกเป็น เช่น Bourbon Whiskey, Rye Whiskey
 3. Irish Whiskey ผลิตจากประเทศไอร์แลนด์
 4. Canadian Whisky ผลิตจากประเทศแคนาดา
 5. Welsh Whisky ผลิตจากประเทศเวลส์
 6. Japanese Whisky ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้