วิมาน (องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม)

(เปลี่ยนทางจาก วิมานัม)

วิมาน คือโครงสร้างเหนือ ครรภคฤห์ หรือส่วนในของโบสถ์พราหมณ์ในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียใต้ และในรัฐโอฑิศาทางตะวันออกของอินเดีย โดยในโบสถ์พราหมณ์แบบโอฑิศาซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบกลิงคะนั้นจะมีวิมานเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุด เหมือนกับหอศิขร (Shikhara) ในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียเหนือและตะวันตก ซึ่งต่างกันกับในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียใต้ที่หอโคปุรัมหรือหอซุ้มทางเข้านั้นเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุด

ภาพสเก็ตช์วิมานความสูง 7 ชั้น

คำว่า "ศิขร" (Shikhara) ในเอกสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบอินเดียเหนือจะใช้เรียกโครงสร้างสูงเหนือ ครรภคฤห์ ทั้งหมด ในขณะที่ในเอกสารของสถาปัตยกรรมแบบอินเดียใต้จะหมายถึงส่วนประกอบทรงโดมที่ครอบเพื่อตกแต่งด้านบนวิมานอีกทีหนึ่ง[1]

อ้างอิง

แก้
  1. Shikhara, Encyclopaedia Britannica