วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 39.5 ไร่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติและสมทบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
Chanapollakhan Technological College Nakhonratchasima
ข้อมูล
ชื่ออื่นC-Tech
ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คำขวัญทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นวัตกรรม นำชุมชน
สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2535
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สีแสด-น้ำเงิน
เว็บไซต์http://www.c-tech.ac.th

หลักสูตร แก้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แก้

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชายานยนต์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาธุกิจการพยาบาล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (DVT)
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แก้

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชายานยนต์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (DVT)
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาธุกิจการพยาบาล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (DVT)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (DVT)
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

อ้างอิง แก้