วิทยาลัยสตรีโซกะ

(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยสตรีโซคา)

วิทยาลัยสตรีโซกะ (ญี่ปุ่น: 創価女子短期大学) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยดร.ไดซาขุ อิเคดะ นายกสมาคมโซกะ งัคไก ท่านที่3 เป็นวิทยาลัยสตรีเอกชน อยู่ในการควบคุมของสมาคมสร้างคุณค่าเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ยุวชน

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสตรีโซกะ

ที่ตั้งแก้ไข

วิทยาลัยสตรีโซกะ ตั้งอยู่ที่[ฮาจิโอยิ] กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในการควบคุมของสมาคมสร้างคุณค่าเพื่อการศึกษา

ปรัชญาแก้ไข

  • สตรีที่อุดมด้วยปัญญา
  • สตรีแห่งสังคมสากล

MOU กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆแก้ไข

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

สหราชอาณาจักร

สิงคโปร์

อินเดีย

จีน

  • มหาวิทยาลัยต้าเหลียน(Dalian University)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข