วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยนานาชาติ
Thaksin University International College
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ.png
ที่ตั้งตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์[ http://thaksinuni.org/]

ประวัติแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


แม่แบบ:วิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย