วิชัย ชูธรรม เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สืบต่อจากธง แจ่มศรี เมื่อปี 2553 แม้ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง แต่ก็ยังมีการทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวในลักษณะ "ปิดลับ"[1]

ประวัติ แก้

วิชัย ชูธรรม หรือ สหายเล่าเซ้ง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าสู่ชนบทในปี 2504 โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยส่งเขาไปทำงานมวลชนที่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าม้ง จนสามารถสร้างเขตงานปฏิวัติในนาม “เขตภูหินร่องกล้า”

เขาได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แทนธง แจ่มศรี ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปี 2553[2] และธง แจ่มศรี พร้อมสหายจึงไปจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยประชาชนไทย" (พปท.) และมีการเคลื่อนไหวแบบ “ปิดลับที่สุด”[3]

ในปี 2561 เขาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่า "ชาวคอมมิวนิสต์ไทยยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างสิ้นเชิง หากมีเงื่อนไขก็พร้อมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส."

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า วิชัย ชูธรรม ถัดไป
ธง แจ่มศรี    
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
(2553 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง