วิชวลเบสิกดอตเน็ต

วิชวลเบสิกดอตเน็ต (Visual Basic .NET) หรือ VB.NET เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก ซึ่งสามารถถือเป็นวิวัฒนาการจากภาษาวิชวลเบสิก แต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากถึงขั้นที่ไม่เข้ากันได้กับรุ่นเก่าจึงทำให้เกิดการโต้เถียงเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้พัฒนากันเอง

โลโก้ของภาษาจาวา
โลโก้ของภาษาจาวา

ตัวอย่าง Hello world แก้

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือตัวอย่างโปรแกรม Hello world ใน VB.NET:

Public Class ExampleClass

    Public Shared sub Main()
        System.Console.WriteLine("Hello, world!")
    End Sub

End Class

โค้ดดังกล่าวจะแสดงข้อความ Hello, world! บน console โดยในแต่ละบรรทัดมีความหมายดังนี้:

Public Class ExampleClass

บรรทัดนี้คือการประกาศคลาสชื่อ ExampleClass เป็น Public หมายถึงวัตถุอื่นๆใน Project เดียวกันและโปรแกรมอื่นๆ สามารถเรียกใช้ได้ โดยโค้ดที่อยู่ตั้งแต่บรรทัดนี้ ถึง End Class นั้นเป็นโค้ดสำหรับคลาสนี้

Public Shared Sub Main()

บรรทัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อโปรแกรมทำงาน โดยสามารถเรียกจากส่วนอื่นโดยใช้โค้ด ExampleClass.Main()(public shared นั้นสำหรับการเรียนรู้ในขั้นสูงกว่านี้)

System.Console.WriteLine("Hello, world!")

ในบรรทัดนี้เป็นบรรทัดที่ทำการพิมพ์ข้อความออกมา โดยโค้ดนั้นเรียกใช้ method WriteLine ในวัตถุ Console ซึ่งจะทำการส่งค่า String เพื่อทำการแสดงบน Console

ดูเพิ่ม แก้