วิกิวิทยาลัย

เว็บไซต์วิกิสำหรับแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่ทุกคนสามารถแก้ไขได้

วิกิวิทยาลัย (อังกฤษ: Wikiversity) เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดีย โดยมีเป้าหมายรวบรวมความรู้ต่าง ๆ คล้ายมหาวิทยาลัย โดยวิกิวิทยาลัยยังไม่มีแบบภาษาไทย วิกิวิทยาลัยใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับวิกิพีเดีย และเผยแพร่ภายใต้ GFDL และ CC-BY-SA

วิกิวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้