วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เพิ่มสารบัญ, Outlines และปรับปรุงหมวดหมู่

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

ผมขอเสนอรูปแบบจากวิกิอังกฤษมาใช้ในวิกิไทยบ้าง ดังนี้นะครับ:

  1. วิกิอังกฤษมี Wikipedia:Contents ซึ่งเป็นหน้าเริ่มต้นค้นหาตามหมวดหมู่ต่างๆ ดัชนีรายชื่อ อรรถาภิธาน หนังสือวิกิพีเดีย ฯลฯ คิดว่าน่าจะใช้ วิกิพีเดีย:สารบัญ
  2. วิกิอังกฤษมี Outline ซึ่งจะระบุว่ามีโครงสร้างต่างๆ ของสิ่งนั้น ฯลฯ ซึ่งถ้า outline แปลกันจริงๆ คือ "เค้าโครง" หรือ "โครงสร้าง" อะไรทำนองนี้ เช่น โครงสร้างของหนังสือ หรือ โครงสร้างของประเทศไทย
  3. อยากให้ปรับปรุงชื่อ หมวดหมู่:หมวดหมู่ เปลี่ยนชื่อเป็น หมวดหมู่:สารบัญ เพื่อให้เหมือนกับวิกิอังกฤษ (Category:Contents)

ทั้งหมดนี้จึงเสนอให้ชุมชนได้พิจารณาดู --Nakare✝ 23:13, 3 มีนาคม 2563 (+07)

Pictogram voting comment.svg ความเห็น เห็นด้วยทุกประการ ส่วนข้อ 2 แนะนำให้ใช้คำว่า "เค้าโครงของ" เพราะแปลตรงตัวกว่าคำว่า "โครงสร้าง" ซึ่งถ้าใช้คำว่า "โครงสร้าง" อาจทำให้เกิดความสับสนได้ --NP-chaonay (คุย) 21:37, 8 มีนาคม 2563 (+07)
เห็นด้วยครับ ส่วน outline ผมสนับสนุนให้ใช้คำว่า "เค้าโครง" เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงสร้าง (structure) ที่ใช้ในบางหน้าครับ อย่างเช่น วิกิพีเดีย:การบริหาร#โครงสร้างและการพัฒนาข้อมูล (Wikipedia:Administration#Data structure and development) --Geonuch (คุย) 11:21, 10 มีนาคม 2563 (+07)
เรื่อง Content สามารถก๊อปจาก ผู้ใช้:Horus/สถานีย่อย:สารบัญ ไปพัฒนาต่อได้เลยครับ คิดว่าคงไม่ได้มาทำต่อแล้ว --Horus (พูดคุย) 19:26, 11 มีนาคม 2563 (+07)