วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/18 พฤษภาคม

18 พฤษภาคม: วันพิพิธภัณฑ์สากล

การปะทุของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
การปะทุของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

ดูเพิ่ม: 17 พฤษภาคม18 พฤษภาคม19 พฤษภาคม