วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/17 มิถุนายน

17 มิถุนายน: วันชาติไอซ์แลนด์ (พ.ศ. 2487)

ทัชมาฮาล

ดูเพิ่ม: 16 มิถุนายน17 มิถุนายน18 มิถุนายน