วิกิพีเดีย:บอต/บอตแก้คำผิด


รายชื่อคำที่ตรวจสอบอยู่ในสคริปต์จัดให้ และบอตคุงรุ่นล่าสุด ซึ่งมีมากกว่า 80 รายการ โดยบางส่วนนำมาจากที่ใช้ในน้องบอต และคำที่มักเขียนผิด เรียงตามลำดับคำที่ตรวจสอบ:

คำที่ตรวจสอบ คำที่แก้แทนที่ สคริปต์จัดให้ บอตคุง น้องบอต[1] หมายเหตุ
_กฏ _กฎ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
_เกมส์ _เกม Yes check.svg Yes check.svg
ก๊กกะ, กิ๊กกะ, กิกะ จิกะ Yes check.svg Yes check.svg ระวัง ทะกิกะวะ และอีกมากมาย คำว่า กิกะ ไม่ควรนำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง (แยก false positive ยากจัด)
กฏหมาย กฎหมาย Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
กรกฏาคม กรกฎาคม Yes check.svg Yes check.svg
กระทั้ง กระทั่ง Yes check.svg Yes check.svg
กราฟฟิค, กราฟฟิก กราฟิก Yes check.svg Yes check.svg
กษัตรย์ กษัตริย์ Yes check.svg Yes check.svg
กิติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ Yes check.svg Yes check.svg
ขาดดุลย์ ขาดดุล Yes check.svg Yes check.svg
คริสตศตวรรษ คริสต์ศตวรรษ Yes check.svg Yes check.svg
คริสตศักราช คริสต์ศักราช Yes check.svg Yes check.svg
คริสตศาสนา คริสต์ศาสนา Yes check.svg Yes check.svg
คริสต์กาล คริสตกาล Yes check.svg Yes check.svg
คริสต์เตียน คริสเตียน Yes check.svg Yes check.svg
คริสมาส คริสมาสต์ คริสต์มาส Yes check.svg Yes check.svg
คลีนิก คลินิก Yes check.svg Yes check.svg
คำนวน คำนวณ Yes check.svg Yes check.svg
เคเบิ้ล เคเบิล Yes check.svg Yes check.svg
จักรสาน จักสาน Yes check.svg Yes check.svg
โครงการณ์ โครงการ Yes check.svg Yes check.svg
งบดุลย์ งบดุล Yes check.svg Yes check.svg
ซอฟท์แวร์ ซอฟต์แวร์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ซีรี่ส์ ซีรีย์ ซีรี่ย์ ซีรีส์ Yes check.svg Yes check.svg
เซ็นติ เซนติ Yes check.svg Yes check.svg
เซอร์เวอร์ เซิร์ฟเวอร์ Yes check.svg Yes check.svg
ฑูต ทูต Yes check.svg Yes check.svg
ดอทคอม, ด็อทคอม, ด็อตคอม ดอตคอม Yes check.svg Yes check.svg
ดอทเน็ท, ดอตเน็ท, ด็อตเน็ต, ด็อทเน็ต, ดอทเน็ต, ดอทเนท ดอตเน็ต Yes check.svg Yes check.svg
ถ่วงดุลย์ ถ่วงดุล Yes check.svg Yes check.svg
ทะเลสาป ทะเลสาบ Yes check.svg Yes check.svg ระวังวรรณกรรมที่ใช้ชื่อ ทะเลสาป
เทมเพลท เทมเพลต Yes check.svg Yes check.svg
ธุระกิจ ธุรกิจ Yes check.svg Yes check.svg
นิวยอร์ค นิวยอร์ก Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
โน๊ต โน้ต Yes check.svg
บรรได บันได Yes check.svg Yes check.svg
บรรเทิง บันเทิง Yes check.svg Yes check.svg ระวังคุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
บราวเซอร์ เบราเซอร์ เบราว์เซอร์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
บล็อค บล๊อค บล๊อก บล็อก Yes check.svg Yes check.svg
เบรค เบรก Yes check.svg Yes check.svg ระวังกล้ามเนื้อ? กลุ่มเบรคิไอ เบรคิโอ ทั้งหลาย
ไบท์ ไบต์ Yes check.svg Yes check.svg ระวัง ขบวนการจาโคไบท์
ปฎิ ปฏิ Yes check.svg Yes check.svg
ปฏิกริยา ปฎิกริยา ปฏิกิริยา Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ปรากฎ ปรากฏ Yes check.svg Yes check.svg
ปราถนา ปรารถนา Yes check.svg Yes check.svg
ปีรามิด ปิระมิด พีระมิด Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
โปรเจค โปรเจคท์ โปรเจคต์ โปรเจ็ค โปรเจ็คท์ โปรเจ็คต์ โปรเจกต์ Yes check.svg Yes check.svg
โปรโตคอล โพรโทคอล Yes check.svg Yes check.svg
ผลลัพท์ ผลลัพธ์ Yes check.svg Yes check.svg
ผูกพันธ์ ผูกพัน Yes check.svg Yes check.svg
ฝรั่งเศษ ฝรั่งเศส Yes check.svg Yes check.svg
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชัน Yes check.svg Yes check.svg
ภาพยนต์ ภาพยนตร์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
มิวสิค มิวสิก Yes check.svg
ไมโครซอฟต์ ไมโครซอฟท์ Yes check.svg Yes check.svg
เยอรมันนี เยอรมนี Yes check.svg Yes check.svg
รถยนตร์ รถยนต์ Yes check.svg Yes check.svg
ร็อค ร็อก Yes check.svg
ล็อค ล็อก Yes check.svg Yes check.svg ระวังชื่ออื่น ๆ
ลอส แองเจลิส, ลอส แองเจลลิส,ลอส แองเจลีส, ลอสแองเจลิส, ลอสแองเจลีส,

ลอสแองเจลลิส, ลอสแองเจอลิส, ลอสแองเจอลีส, ลอสแอนเจลลิส

ลอสแอนเจลิส Yes check.svg Yes check.svg
ลายเซ็นต์ ลายเซ็น Yes check.svg Yes check.svg
ลิ้งค์ ลิ๊งค์ ลิ้งก์ ลิ๊งก์ ลิงก์ Yes check.svg Yes check.svg
ไลท์โนเวล ไลค์โนเวล ไลก์โนเวล ไลต์โนเวล Yes check.svg
เวคเตอร์ เวกเตอร์ Yes check.svg Yes check.svg
เวทย์มนตร์ เวทย์มนต์ เวทมนต์ เวทมนตร์ Yes check.svg Yes check.svg
เวบไซท์, เวบไซต์, เวบไซท์, เว็บไซท์, เว็บไซต เว็บไซต์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
เวอร์ชั่น เวอร์ชัน Yes check.svg Yes check.svg
เวิล์ด เวิลด์ Yes check.svg Yes check.svg
ศรีษะ ศีรษะ Yes check.svg Yes check.svg สจห. ไม่แก้เฉพาะ "ศรีษะเกษ" เนื่องจากเป็นคำเฉพาะ ชื่อตำบลในจังหวัดน่าน (อธิบาย)
สคริปท์, สครปต์ สคริปต์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
สเตชั่น สเตชัน Yes check.svg Yes check.svg
สมดุลย์ สมดุล Yes check.svg Yes check.svg
สังเกตุ สังเกต Yes check.svg Yes check.svg
สวดมน, สวดมนตร์ สวดมนต์ Yes check.svg Yes check.svg
สวรรณคต สวรรคต Yes check.svg Yes check.svg
อโดบี อะโดบี Yes check.svg Yes check.svg
อะนิเม อานิเมะ อะนิเม อนิเมะ Yes check.svg Yes check.svg ตามการสรุปใหม่ในการอภิปรายหน้านี้
อนุญาติ อนุญาต Yes check.svg Yes check.svg
อลูมิเนียม อะลูมิเนียม Yes check.svg Yes check.svg
ออบเจ็ค, ออปเจ็ค, ออปเจค อ็อบเจกต์ Yes check.svg Yes check.svg
อัพเด็ต, อัพเดต, อัพเดท, อัปเด็ต อัปเดต Yes check.svg Yes check.svg
อัพโหลด อัปโหลด Yes check.svg Yes check.svg
อินเตอเน็ต, อินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เนต, อินเทอร์เนต อินเทอร์เน็ต Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
อิเล็กโทรนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
อิสระภาพ อิสรภาพ Yes check.svg Yes check.svg
เอ็กซ์ เอกซ์ Yes check.svg
เอ็นจิ้น, เอ็นจิน, เอนจิ้น เอนจิน Yes check.svg Yes check.svg
เอล์ฟ เอลฟ์ Yes check.svg Yes check.svg
เอาท์พุต, เอาท์พุท เอาต์พุต Yes check.svg Yes check.svg
แอปพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชัน แอพพลิคเคชัน แอปพลิเคชัน Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
ทรง(เสวย|ประชวร|มีพระ|เป็นพระ|เสด็จ|บรรทม|ผนวช|ทอดพระเนตร|สวรรคต) $1 Yes check.svg ยกเว้น "วัดทรงเสวย"

คุณสามารถสอบถาม แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะความสามารถเพิ่มเติมได้ที่หน้าพูดคุย
ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำที่มักเขียนผิด

คำแนะนำถึงผู้ควบคุมบอต ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้นิพจน์ปกติในการหาข้อความ เพื่อให้ไม่เกิดกรณีเช่น โปรเจคท์ => โปรเจกต์ท์


  1. การแก้ไขของน้องบอตอาจมีเกิน หรือไม่ครบตามที่แจ้งในตาราง สำหรับรายละเอียดติดต่อ ผู้ใช้:Manop