รายชื่อคำที่ตรวจสอบอยู่ในสคริปต์จัดให้ และบอตคุงรุ่นล่าสุด ซึ่งมีมากกว่า 80 รายการ โดยบางส่วนนำมาจากที่ใช้ในน้องบอต และคำที่มักเขียนผิด เรียงตามลำดับคำที่ตรวจสอบ:

คำที่ตรวจสอบ คำที่แก้แทนที่ สคริปต์จัดให้ บอตคุง น้องบอต[1] หมายเหตุ
_กฏ _กฎ  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
_เกมส์ _เกม  สำเร็จ  สำเร็จ
ก๊กกะ, กิ๊กกะ, กิกะ จิกะ  สำเร็จ  สำเร็จ ระวัง ทะกิกะวะ และอีกมากมาย คำว่า กิกะ ไม่ควรนำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง (แยก false positive ยากจัด)
กฏหมาย กฎหมาย  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
กรกฏาคม กรกฎาคม  สำเร็จ  สำเร็จ
กระทั้ง กระทั่ง  สำเร็จ  สำเร็จ
กราฟฟิค, กราฟฟิก กราฟิก  สำเร็จ  สำเร็จ
กษัตรย์ กษัตริย์  สำเร็จ  สำเร็จ
กิติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์  สำเร็จ  สำเร็จ
ขาดดุลย์ ขาดดุล  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสตศตวรรษ คริสต์ศตวรรษ  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสตศักราช คริสต์ศักราช  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสตศาสนา คริสต์ศาสนา  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสต์กาล คริสตกาล  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสต์เตียน คริสเตียน  สำเร็จ  สำเร็จ
คริสมาส คริสมาสต์ คริสต์มาส  สำเร็จ  สำเร็จ
คลีนิก คลินิก  สำเร็จ  สำเร็จ
คำนวน คำนวณ  สำเร็จ  สำเร็จ
เคเบิ้ล เคเบิล  สำเร็จ  สำเร็จ
จักรสาน จักสาน  สำเร็จ  สำเร็จ
โครงการณ์ โครงการ  สำเร็จ  สำเร็จ
งบดุลย์ งบดุล  สำเร็จ  สำเร็จ
ซอฟท์แวร์ ซอฟต์แวร์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
ซีรี่ส์ ซีรีย์ ซีรี่ย์ ซีรีส์  สำเร็จ  สำเร็จ
เซ็นติ เซนติ  สำเร็จ  สำเร็จ
เซอร์เวอร์ เซิร์ฟเวอร์  สำเร็จ  สำเร็จ
ฑูต ทูต  สำเร็จ  สำเร็จ
ดอทคอม, ด็อทคอม, ด็อตคอม ดอตคอม  สำเร็จ  สำเร็จ
ดอทเน็ท, ดอตเน็ท, ด็อตเน็ต, ด็อทเน็ต, ดอทเน็ต, ดอทเนท ดอตเน็ต  สำเร็จ  สำเร็จ
ถ่วงดุลย์ ถ่วงดุล  สำเร็จ  สำเร็จ
ทะเลสาป ทะเลสาบ  สำเร็จ  สำเร็จ ระวังวรรณกรรมที่ใช้ชื่อ ทะเลสาป
เทมเพลท เทมเพลต  สำเร็จ  สำเร็จ
ธุระกิจ ธุรกิจ  สำเร็จ  สำเร็จ
นิวยอร์ค นิวยอร์ก  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
โน๊ต โน้ต  สำเร็จ
บรรได บันได  สำเร็จ  สำเร็จ
บรรเทิง บันเทิง  สำเร็จ  สำเร็จ ระวังคุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
บราวเซอร์ เบราเซอร์ เบราว์เซอร์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
บล็อค บล๊อค บล๊อก บล็อก  สำเร็จ  สำเร็จ
เบรค เบรก  สำเร็จ  สำเร็จ ระวังกล้ามเนื้อ? กลุ่มเบรคิไอ เบรคิโอ ทั้งหลาย
ไบท์ ไบต์  สำเร็จ  สำเร็จ ระวัง ขบวนการจาโคไบท์
ปฎิ ปฏิ  สำเร็จ  สำเร็จ
ปฏิกริยา ปฎิกริยา ปฏิกิริยา  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
ปรากฎ ปรากฏ  สำเร็จ  สำเร็จ
ปราถนา ปรารถนา  สำเร็จ  สำเร็จ
ปีรามิด ปิระมิด พีระมิด  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
โปรเจค โปรเจคท์ โปรเจคต์ โปรเจ็ค โปรเจ็คท์ โปรเจ็คต์ โปรเจกต์  สำเร็จ  สำเร็จ
โปรโตคอล โพรโทคอล  สำเร็จ  สำเร็จ
ผลลัพท์ ผลลัพธ์  สำเร็จ  สำเร็จ
ผูกพันธ์ ผูกพัน  สำเร็จ  สำเร็จ
ฝรั่งเศษ ฝรั่งเศส  สำเร็จ  สำเร็จ
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชัน  สำเร็จ  สำเร็จ
ภาพยนต์ ภาพยนตร์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
มิวสิค มิวสิก  สำเร็จ
ไมโครซอฟต์ ไมโครซอฟท์  สำเร็จ  สำเร็จ
เยอรมันนี เยอรมนี  สำเร็จ  สำเร็จ
รถยนตร์ รถยนต์  สำเร็จ  สำเร็จ
ร็อค ร็อก  สำเร็จ
ล็อค ล็อก  สำเร็จ  สำเร็จ ระวังชื่ออื่น ๆ
ลอส แองเจลิส, ลอส แองเจลลิส,ลอส แองเจลีส, ลอสแองเจลิส, ลอสแองเจลีส,

ลอสแองเจลลิส, ลอสแองเจอลิส, ลอสแองเจอลีส, ลอสแอนเจลลิส

ลอสแอนเจลิส  สำเร็จ  สำเร็จ
ลายเซ็นต์ ลายเซ็น  สำเร็จ  สำเร็จ
ลิ้งค์ ลิ๊งค์ ลิ้งก์ ลิ๊งก์ ลิงก์  สำเร็จ  สำเร็จ
ไลท์โนเวล ไลค์โนเวล ไลก์โนเวล ไลต์โนเวล  สำเร็จ
เวคเตอร์ เวกเตอร์  สำเร็จ  สำเร็จ
เวทย์มนตร์ เวทย์มนต์ เวทมนต์ เวทมนตร์  สำเร็จ  สำเร็จ
เวบไซท์, เวบไซต์, เวบไซท์, เว็บไซท์, เว็บไซต เว็บไซต์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
เวอร์ชั่น เวอร์ชัน  สำเร็จ  สำเร็จ
เวิล์ด เวิลด์  สำเร็จ  สำเร็จ
ศรีษะ ศีรษะ  สำเร็จ  สำเร็จ สจห. ไม่แก้เฉพาะ "ศรีษะเกษ" เนื่องจากเป็นคำเฉพาะ ชื่อตำบลในจังหวัดน่าน (อธิบาย)
สคริปท์, สครปต์ สคริปต์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
สเตชั่น สเตชัน  สำเร็จ  สำเร็จ
สมดุลย์ สมดุล  สำเร็จ  สำเร็จ
สังเกตุ สังเกต  สำเร็จ  สำเร็จ
สวดมน, สวดมนตร์ สวดมนต์  สำเร็จ  สำเร็จ
สวรรณคต สวรรคต  สำเร็จ  สำเร็จ
อโดบี อะโดบี  สำเร็จ  สำเร็จ
อะนิเม อานิเมะ อะนิเม อนิเมะ  สำเร็จ  สำเร็จ ตามการสรุปใหม่ในการอภิปรายหน้านี้
อนุญาติ อนุญาต  สำเร็จ  สำเร็จ
อลูมิเนียม อะลูมิเนียม  สำเร็จ  สำเร็จ
ออบเจ็ค, ออปเจ็ค, ออปเจค อ็อบเจกต์  สำเร็จ  สำเร็จ
อัพเด็ต, อัพเดต, อัพเดท, อัปเด็ต อัปเดต  สำเร็จ  สำเร็จ
อัพโหลด อัปโหลด  สำเร็จ  สำเร็จ
อินเตอเน็ต, อินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เนต, อินเทอร์เนต อินเทอร์เน็ต  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
อิเล็กโทรนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
อิสระภาพ อิสรภาพ  สำเร็จ  สำเร็จ
เอ็กซ์ เอกซ์  สำเร็จ
เอ็นจิ้น, เอ็นจิน, เอนจิ้น เอนจิน  สำเร็จ  สำเร็จ
เอล์ฟ เอลฟ์  สำเร็จ  สำเร็จ
เอาท์พุต, เอาท์พุท เอาต์พุต  สำเร็จ  สำเร็จ
แอปพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชัน แอพพลิคเคชัน แอปพลิเคชัน  สำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ
ทรง(เสวย|ประชวร|มีพระ|เป็นพระ|เสด็จ|บรรทม|ผนวช|ทอดพระเนตร|สวรรคต) $1  สำเร็จ ยกเว้น "วัดทรงเสวย"

คุณสามารถสอบถาม แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะความสามารถเพิ่มเติมได้ที่หน้าพูดคุย
ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำที่มักเขียนผิด

คำแนะนำถึงผู้ควบคุมบอต ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้นิพจน์ปกติในการหาข้อความ เพื่อให้ไม่เกิดกรณีเช่น โปรเจคท์ => โปรเจกต์ท์


  1. การแก้ไขของน้องบอตอาจมีเกิน หรือไม่ครบตามที่แจ้งในตาราง สำหรับรายละเอียดติดต่อ ผู้ใช้:Manop