วิกิพีเดีย:จริงอย่างเดียวไม่พอต้อง...

สืบเนื่องจากความเข้าใจผิดของหลายคนที่คิดว่าขอแค่เป็นจริงก็สามารถเขียนบทความวิกิพีเดียได้ จึงสร้างหน้าดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่จะมาขอใช้พื้นที่วิกิพีเดียดังต่อไปนี้

จริงอย่างเดียวไม่พอต้อง...

แก้
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
...เป็นสารานุกรมด้วย WP:NOT
...ควรแก่การรู้จักด้วย WP:NOTE, WP:PEOPLE
...สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ด้วย WP:V
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ WP:RS
...เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อนด้วย WP:NOR
...ห้ามลอกด้วย WP:C
...ไม่ใช้ภาษาเชิงโฆษณาด้วย WP:ADVERT, WP:COI
...เป็นกลางด้วย WP:NPOV

ดูเพิ่ม

แก้